График на родителските срещи и други

 • ГРАФИК НА РОДИТЕЛСКИТЕ СРЕЩИ 2018/2019

  • 05.09.2018 | Родителска среща
   Іа клас – каб. 409, 17:30 часа
   Іб клас – каб. 408, 17:30 часа

  • 25.09.2018  | Родителска среща – организация на учебната 2018/2019 година
   Запознаване с ПДУ, организационни въпроси –17:30 часа
  • 13.11.2018 | Родителска среща – успеваемост на учениците,
   отчитане на резултатите от входни нива -17:30 часа
  • 15.01.2019 | Родителска среща – успеваемост на учениците, дисциплина –17:30 часа
  • 16.04.2019 | Родителска среща – успеваемост на учениците, дисциплина -17:30 часа
  • 04.2019 | Родителска среща за родителите на ученици в 7 клас: Наредба №10 за прием на ученици след завършен VII  клас, среща с представители на НАГ, ПМГ, ПГТ, ПТГ и др.
   Актова зала – 17:30 часа
  • 12
   12.January.Saturday
   No events