График на родителските срещи и други

 • ГРАФИК НА РОДИТЕЛСКИТЕ СРЕЩИ 2020/2021

  Уважаеми родители, във връзка с организацията на учебната 2020/2021 година ще се проведат родителски срещи по следния график        

           08.09.2020 г.

           17:30 часа – 1 „а“ клас и 1 „б“ клас

           10.09.2020 г.:

           17:00 часа – 2 „а“ клас  и  2„б“ клас

           17:30 часа – 3 „а“ клас и  3„б“ клас

           18:00 часа – 4 „а“ клас и 4 „б“ клас

            11.09.2020 г. :

           17:30 часа – 5 „а“ клас

           17:30 часа – 6 „а“ клас

           18:00 часа – 7 „а“ клас и  7 „б“ клас 

   Родителските срещи ще се проведат на малка спортна площадка.

  • „А“  паралелки пред входа на начален етап.
  •  „Б“ паралелки пред вход на прогимназиален етап..
  •   При лошо време „А“ паралелки  в  Актова зала.
  •   При лошо време „Б“ паралелки във физкултурен салон /първи етаж/

   26.11.2020 г. : Родителска среща за отчитане на успех и успеваемост на учениците. Организационни въпроси.

  19.01.2021 г. : Родителска среща за отчитане на успех и успеваемост на учениците. Организационни въпроси.

  • 31
   31.October.Saturday
   No events
 • Обществен съвет
 • Педагогически съвет