График на родителските срещи и други

 • ГРАФИК НА РОДИТЕЛСКИТЕ СРЕЩИ 2019/2020

  • 05.09.2019 | Родителска среща
   Іа клас – каб. 409, 17:30 часа
   Іб клас – каб. 408, 17:30 часа

  • 24.09.2019  | Родителска среща – организация на учебната 2019/2020 година
   Запознаване с ПДУ, организационни въпроси –17:30 часа
  • 12.11.2019 | Родителска среща и приемен ден – успеваемост на учениците,
   отчитане на резултатите от входни нива -17:30 часа
  • Среща на Училищно настоятелство – 17:00 часа
  • 14.01.2020 | Родителска среща – успеваемост на учениците, дисциплина –17:30 часа
  • 02.2020 | Родителска среща – успеваемост на учениците, дисциплина -17:30 часа
  • 04.2020 | Родителска среща
  • Родителска среща за родителите на ученици в 7 клас: Наредба №10 за прием на ученици след завършен VII  клас, среща с представители на НАГ, ПМГ, ПГТ, ПТГ и др. Актова зала – 17:30 часа
  • 02
   02.August.Sunday
   No events