Прием

 • ПРИЕМ 2019/2020 учебна година

 • СЪОБЩЕНИЕ

  Уважаеми родители,

  Ръководството на ОУ „Христо Ботев“ Ви уведомява, че във връзка с предстоящия прием на ученици в първи клас от 15.04.2019г. до 19.04.2019г., ще се проведат дни на „Отворени врати“.

  Заповядайте при нас от 17:00 часа до 18:00 часа в Актовата зала на училището.

  Очакваме Ви!

  План – прием  ПЪРВИ клас за учебната 2019/2020 г.

  Училищният план – прием в първи клас за учебната 2019/2020 г. – 2 паралелки до 24 ученици във всяка.

  1. Целодневна организация на учебния ден, съобразно желанието на родителите и броя на подадените заявления до 01.09.2019 г.
  2. План – приема е утвърден след изразено писмено становище от Обществения съвет на училището.
  3.  Критериите и графика за прием в първи клас за учебната 2019/2020 г. са съобразно изискванията на действащите нормативни актове в системата на народната просвета.

   

 • Училището предлага за първокласниците:
  • Училището предлага за първокласниците: Балансирана учебна програма по съвременните държавни образователни изисквания;
  • Акцент върху индивидуалните способности и прецизно отношение върху създаване на мотивирани и самостоятелни ученици;
  • Целодневно обучение;
  • Организиран отдих, туризъм и спорт;
  • Занимания по интереси;
  • Обучение по учебен план със задължително изучаване на чужд език от втори клас и ранно чуждоезиково обучение за първи клас с избираем учебен час – английски език
 • Училището осигурява:
  • целодневно обучение/за I и ІІ клас/
  • столово хранене
  • медицинска помощ
  • педагогически съветник
  • логопед
  • ресурсен учител
  • богата библиотека
  • охрана
  • извънкласни дейности
  • училищен автобус
 • Необходими пособия за ПЪРВИ КЛАС

  СПИСЪК ПОСОБИЯ

 • ПРИЕМ ПЕТИ КЛАС

  В ОУ „Христо Ботев“ учениците получават много добра общообразователна подготовка по всички учебни дисциплини и добро възпитание, което ги прави конкурентноспособни.

  Избираем учебен часбългарски език, математика, английски език. Свободноизбираема подготовкаранно чуждоезиково обучение в интерактивна среда,  въвеждане на втори чужд език – руски  от трети до седми клас, здравно образование.

  ПPИЕМ 5 клас

  За повече информация или въпроси сме на Ваше разположение.

  ПИШЕТЕ НИ