Прием

 • НВО 4 клас / НВО 7 клас

 • Заповед НВО
 • Образци на документи за полагане на НВО
 • Заявление за НВО чужд език
 • Образци на документи
 • ПРИЕМ 2020/2021 учебна година

 • ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В 1-ВИ КЛАС КЛАСИРАНИ НА ТРЕТО КЛАСИРАНЕ В ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“ :
  НАЧАЛНА ДАТА ЗА ЗАПИСВАНЕ 20.06.2020Г. –
  КРАЙНА ДАТА 22. 06. 2020Г.

 • Записване на ученици в 1 клас
 • ГРАФИК на дейностите за прием в първи клас
 • Брой свободни места по класове
 • ПРИЕМ 1 клас/5 клас
 • Училището предлага за първокласниците:
  • Училището предлага за първокласниците: Балансирана учебна програма по съвременните държавни образователни изисквания;
  • Акцент върху индивидуалните способности и прецизно отношение върху създаване на мотивирани и самостоятелни ученици;
  • Целодневно обучение;
  • Организиран отдих, туризъм и спорт;
  • Занимания по интереси;
  • Обучение по учебен план със задължително изучаване на чужд език от втори клас и ранно чуждоезиково обучение за първи клас с избираем учебен час – английски език
 • Училището осигурява:
  • целодневно обучение/за I и ІІ клас/
  • столово хранене
  • медицинска помощ
  • педагогически съветник
  • логопед
  • ресурсен учител
  • богата библиотека
  • охрана
  • извънкласни дейности
  • училищен автобус
 • СПИСЪК на необходими пособия за 1 клас

 • ПРИЕМ ПЕТИ КЛАС

  В ОУ „Христо Ботев“ учениците получават много добра общообразователна подготовка по всички учебни дисциплини и добро възпитание, което ги прави конкурентноспособни.

  Избираем учебен часбългарски език, математика, английски език. Свободноизбираема подготовкаранно чуждоезиково обучение в интерактивна среда,  въвеждане на втори чужд език – руски  от трети до седми клас, здравно образование.

  За повече информация или въпроси сме на Ваше разположение.

  ПИШЕТЕ НИ