Прием

 • ПРИЕМ 2018/2019 учебна година

 • План – прием  ПЪРВИ клас за учебната 2018/2019 г.

  Училищният план – прием в първи клас за учебната 2018/2019 г. – 2 паралелки до 24 ученици във всяка.

  1. Целодневна организация на учебния ден, съобразно желанието на родителите и броя на подадените заявления до 01.09.2018 г.
  2. План – приема е утвърден след изразено писмено становище от Обществения съвет на училището.
  3.  Критериите и графика за прием в първи клас за учебната 2018/2019 г. са съобразно изискванията на действащите нормативни актове в системата на народната просвета.

   

 • СЪОБЩЕНИЕ

  Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

  ОУ „Христо Ботев“ Ви уведомява, че на 17.09.2018г. от 09:00 часа ще бъде открита новата учебна година. Тържеството ще се проведе в двора на училищета.

  От ръководството на ОУ „Христо Ботев“

  СПИСЪК на учениците в първи "А"клас за учебната 2018/2019г.
  СПИСЪК на учениците в първи "Б"клас за учебната 2018/2019г.
 • Децата от районите на ОУ „Н. Войновски“ и ОУ „Ц. Дюстабанов“ ще имат право да кандидатстват във всички учебни заведения в Габрово

  РАЙОН 1
  РАЙОН 2
  РАЙОН 3
  РАЙОН 4
  РАЙОН 5

  Свободни места

  за учебната 2017-2018 година

  Клас/Описание / Брой свободни места
  (паралелка)
  1а общообразователна 0
  1б общообразователна 1
  2а общообразователна 7
  2б общообразователна 7
  3а непрофилирана 0
  4а непрофилирана 2
  4б непрофилирана 3
  5а общообразователна 6
  5б общообразователна 9
  6а общообразователна 3
  7а непрофилирана 8
  7б непрофилирана 10

 • С П Р А В К А – У К А З А Т Е Л по райони на учебните заведения

  ИНФОРМАЦИЯ

  за районите на ОУ „Христо Ботев“ Габрово, които ще се ползват с предимство за близост на местоживеенето

   

  С П Р А В К А – У К А З А Т Е Л 1
  по райони на учебните заведения
  ––––––––––-
  ––––––––––––––––––––––––––-¬
  ¦ ¦ ¦ Адресни параметри ¦ От № ¦ До № ¦
  ¦№¦ Учебно заведение / район / +––––––––––+–T–+–T–+
  ¦ ¦ ¦ /улица; бул.; пл.;с./ ¦чет¦неч¦чет¦неч¦
  L=+==============================+=============================+===+===+===+===-
  04 IV ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“
  БУЛ.ГЕНЕРАЛ ДЕРОЖИНСКИ
  БУЛ.СТОЛЕТОВ
  БУЛ.ХЕМУС
  КВ.БЕЛЕНЦИ
  КВ.БОЛТАТА
  КВ.ВОДИЦИ
  КВ.ЕТЪР
  КВ.ИЛЕВЦИ
  КВ.ЙОВЧОВЦИ
  КВ.КРЯКОВЦИ
  КВ.НЕГЕНЦИ
  КВ.НОВА МАХАЛА
  КВ.ПРОЙНОВЦИ
  КВ.СТОЙКОВЦИ
  КВ.ЧАРКОВО
  КВ.ШУМЕЛИ
  КВ.ЯБЪЛКА
  М.ДУПЕЛИ
  С.БАЛАНИТЕ
  С.БОГДАНЧОВЦИ
  С.БОЙЧЕТА
  С.БОРИКИ
  С.ГЕНЧОВЦИ
  С.ДРАГАНЧЕТАТА
  С.ЕЗЕРОТО
  С.ЖЪЛТЕШ
  С.ИЗТОЧНИК
  С.КОСТАДИНИТЕ
  С.МАЛИНИ
  С.ПОТОК
  С.СТЕФАНОВО
  С.СТОЙКОВЦИ
  С.ТОДОРОВЦИ
  С.ТОРБАЛЪЖИТЕ
  С.ФЪРГОВЦИ
  С.ЧАРКОВО
  С.ЧЕРВЕНА ЛОКВА
  С.ЯСЕНИТЕ
  УЛ.АРЧАР
  УЛ.БАЛАНСКА
  УЛ.БЕЛЕНСКА
  УЛ.БИЧКИНЯ
  УЛ.БОЖУР
  УЛ.БОРОВЕТЕ
  УЛ.БОЯНА
  УЛ.БРАТОВСКА
  УЛ.БРЕЗИТЕ
  УЛ.БУЗЛУДЖА
  УЛ.БУК
  УЛ.БЯЛА ВОДА
  УЛ.БЯЛА РЕКА
  УЛ.ВЕДРИНА
  УЛ.ВОДОЛЕЙ
  УЛ.ВЪСТАНИЧЕСКА
  УЛ.ВЪЧА
  УЛ.ГЕНЕРАЛ ДЕРОЖИНСКИ
  УЛ.ГЕРГИНА
  УЛ.ГРИГОРОВЦИ
  УЛ.ГУСЛА
  УЛ.ГЪБРАКА
  УЛ.ДАМЕ ГРУЕВ
  УЛ.ДИМИТЪР ГРУЕВ
  УЛ.ДОБРИЧ
  УЛ.ДЪБ
  УЛ.ЕТНОГРАФСКА
  УЛ.ЖЪЛТЕШКА
  УЛ.ЗДРАВЕЦ
  УЛ.ИЛЕВСКА
  УЛ.ИСКЬР
  УЛ.КАЗАШКА
  УЛ.КАЛИАКРА
  УЛ.КИТКА
  УЛ.КОКИЧЕ
  УЛ.КОСТА ЕВТИМОВ
  УЛ.КРАЙБРЕЖНА
  УЛ.КРАЙРЕЧНА
  УЛ.ЛИПИТЕ
  УЛ.ЛОМ
  УЛ.МЕЛНИК
  УЛ.МЕСТА
  УЛ.МЕЧТА
  УЛ.МИНКОВО
  УЛ.МИХАИЛ ВАСИЛЕВ-КАМЕНОЛОМНА
  УЛ.НЕВЕН
  УЛ.НЕГЕНСКА
  УЛ.НЕГЕНСКА ПЪТЕКА
  УЛ.НИКОЛА БАЛКАНЕЦА
  УЛ.НОВА МАХАЛА
  УЛ.НОЖАРСКА
  УЛ.ОСЪМ
  УЛ.ПАЛМА
  УЛ.ПЕТКО АНДРЕЕВ
  УЛ.ПЕТЪР БОЖИНОВ
  УЛ.ПИОНЕРСКА
  УЛ.ПРОЙНОВСКА
  УЛ.ПРОЛЕТ
  УЛ.ПРОФ. НИКОЛАЙ ЦАНКОВ/СИНЧЕЦ
  УЛ.РАВНЕРА
  УЛ.РАЙКО ДАСКАЛОВ
  УЛ.РОДЕН КЪТ
  УЛ.РОДОЛЮБИЕ
  УЛ.РОЗА
  УЛ.РОПОТАМО
  УЛ.СВЕТЛИНА
  УЛ.СЕВЕРНА
  УЛ.СЕДЯНКОВА ЛИВАДА
  УЛ.СЛАВА
  УЛ.СЛЪНЧЕВА
  УЛ.СЛЪНЧЕВ ДОЛ
  УЛ.СРЕДНА
  УЛ.СТОМАНА
  УЛ.СЪЛЗА
  УЛ.СЪРНА
  УЛ.ТЕМЕНУГА
  УЛ.ХОРОТО
  УЛ.ЦАНКО СТЕФАНОВ
  УЛ.ЧЕПИНО
  УЛ.ЧЕРНИ ВРЪХ
  УЛ.ЧЕРНИ ЛОМ
  УЛ.ЧУЧУРА

   

 • Училището предлага за първокласниците:
  • Училището предлага за първокласниците: Балансирана учебна програма по съвременните държавни образователни изисквания;
  • Акцент върху индивидуалните способности и прецизно отношение върху създаване на мотивирани и самостоятелни ученици;
  • Целодневно обучение;
  • Организиран отдих, туризъм и спорт;
  • Занимания по интереси;
  • Обучение по учебен план със задължително изучаване на чужд език от втори клас и ранно чуждоезиково обучение за първи клас с избираем учебен час – английски език
 • Училището осигурява:
  • целодневно обучение/за I и ІІ клас/
  • столово хранене
  • медицинска помощ
  • педагогически съветник
  • логопед
  • ресурсен учител
  • богата библиотека
  • охрана
  • извънкласни дейности
  • училищен автобус
 • Необходими пособия за ПЪРВИ КЛАС

  СПИСЪК ПОСОБИЯ

 • ПРИЕМ ПЕТИ КЛАС

  В ОУ „Христо Ботев“ учениците получават много добра общообразователна подготовка по всички учебни дисциплини и добро възпитание, което ги прави конкурентноспособни.

  Избираем учебен часбългарски език, математика, английски език. Свободноизбираема подготовкаранно чуждоезиково обучение в интерактивна среда,  въвеждане на втори чужд език – руски  от трети до седми клас, здравно образование.

  ПPИЕМ 5 клас

  За повече информация или въпроси сме на Ваше разположение.

  ПИШЕТЕ НИ