Прием

 • ПРИЕМ 2019/2020 учебна година

 • На сайта на Община – Габрово за прием в първи клас https://priem.gabrovo.bg/rating са обявени резултатите от класирането
   
   
 • СЪОБЩЕНИЕ

         УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

         РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 09.09.2019г. ОТ 17:30 ЧАСА В АКТОВАТА ЗАЛА НА ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“ – ГАБРОВО

       ОТ  РЪКОВОДСТВОТО НА ОУ,,ХРИСТО БОТЕВ“ – ГРАД ГАБРОВО

 • СЪОБЩЕНИЕ

  УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА ПЪРВОКЛАСНИЦИ,

  Във връзка с поставен въпрос, Община Габрово дава следното пояснение:

  Електронната система за прием в първи клас (https://priem.gabrovo.bg/), за първо класиране е отворена за регистриране, редактиране, отказване на заявления за прием до 23,59 часа на 31 май 2019 г.

  Системата дава възможност да избирате до 8 желани училища, които имате възможност да подредите по Ваше желание, като по този ред се извършва и класирането. Ако детето не се класира по първо желание, то ще бъде класирано по второ или следващо желание.

  В случай, че сте посочили само 1 желание (1 училище) и детето не бъде класирано, то ще може да кандидатства за прием в I клас на второ класиране само за училищата, в които са останали свободни места след първо класиране.  

 • СЪОБЩЕНИЕ

  УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

  Община Габрово Ви информира, че Централизираната система за прием в първи клас (https://priem.gabrovo.bg/) ще бъде отворена за регистрация в 11 часа на 28 май.

       От 20 до 28 май 2019 г. на посочения сайт ще имате възможност да проверите адресната регистрация на Вашето дете.

       На сайта можете да видите Графика на дейностите по приема в първи клас, както и ръководство за регистрация на бъдещ първокласник.

          За допълнителна информация можете да се обръщате към Дирекция „Образование и социални дейности“ на Община Габрово:

  –         Габриела Умникова – стая №6, тел.: 066 818 319

  –         Петя Стефанова – стая №5, тел.: 066 818 343

  –         Катя Робова – стая №4, тел.: 066 818 381,

  както и на е-мейл: obrazovanie@gabrovo.bg

 • Училището предлага за първокласниците:
  • Училището предлага за първокласниците: Балансирана учебна програма по съвременните държавни образователни изисквания;
  • Акцент върху индивидуалните способности и прецизно отношение върху създаване на мотивирани и самостоятелни ученици;
  • Целодневно обучение;
  • Организиран отдих, туризъм и спорт;
  • Занимания по интереси;
  • Обучение по учебен план със задължително изучаване на чужд език от втори клас и ранно чуждоезиково обучение за първи клас с избираем учебен час – английски език
 • Училището осигурява:
  • целодневно обучение/за I и ІІ клас/
  • столово хранене
  • медицинска помощ
  • педагогически съветник
  • логопед
  • ресурсен учител
  • богата библиотека
  • охрана
  • извънкласни дейности
  • училищен автобус
 • Необходими пособия за ПЪРВИ КЛАС

  СПИСЪК ПОСОБИЯ

 • ПРИЕМ ПЕТИ КЛАС

  В ОУ „Христо Ботев“ учениците получават много добра общообразователна подготовка по всички учебни дисциплини и добро възпитание, което ги прави конкурентноспособни.

  Избираем учебен часбългарски език, математика, английски език. Свободноизбираема подготовкаранно чуждоезиково обучение в интерактивна среда,  въвеждане на втори чужд език – руски  от трети до седми клас, здравно образование.

  ПPИЕМ 5 клас

  За повече информация или въпроси сме на Ваше разположение.

  ПИШЕТЕ НИ