Прогимназиален етап

 • ПРЕПОДАВАТЕЛИ

  прогимназиален етап
  • Диана ДОНЧЕВА
   история и география - II ПКС

   Главен учител – прогимназиален етап

  • Светлозар БОРИСОВ
   български език и литература
  • Росица СТЕФАНОВА
   английски език - II ПКС
  • Людмила ПАСКАЛЕВА
   математика и физика - V ПКС
  • Марина ТОДОРОВА
   английски език
  • Надка НЕДЕВА
   математика, информационни технологии - V ПКС
  • Таня СПАСОВА
   биология и химия - V ПКС
  • Веселина ЗЛАТЕВА
   физическо възпитание и спорт - II ПКС
  • Митко КОЛЕВ
   музика - II ПКС
  • Тихомир РУСИНОВ
   изобразително изкуство