Проекти

 • „Да опазваш природата и здравето на децата – това е родолюбие!”
  Проект Твоят час
  Иновативно училище
 • „Да опазваш природата и здравето на децата – това е родолюбие!”

  „За чиста околна среда – 2018 година”

  ПРОЕКТ "Твоят час"

  От 2016/2017 учебна година стартира проект “Твоя час” по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”– „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности″

  Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване  чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.

  Дейности за преодоляване на обучителни затруднения:

  • група по Математика
  • група по Информационни технологии

  Извънкласни дейности по интереси:

  • Лека атлетика
  • Народни танци
  • Народно пеене
  • Детски театър „Смехоранчета“
  • Изобразително изкуство – Арт студио „НЮАНС“

  Проект "Ранно чуждоезиково обучение чрез прилагане на иновативни подходи

  Проектът стартира през 2016/2017г. Всяка учебна година се включват различни иновативни подходи в обучението по английски език, като се запазва приемствеността.

 • РАБОТА ПО ПРОЕКТИ

  „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане целодневна организация на учебния процес”

  "Ранно чуждоезиково обучение чрез прилагане на иновативни подходи"

  „ИКТ в училище”

  "Училищен плод и училищно мляко"

  „Зелено бъдеще”

  „Свилен - смог мобилен”

  НП „С грижа за всеки ученик”

  „Твоят час”