Училищно настоятелство

 • Списък на Училищното настоятелство
  при ОУ ”Христо Ботев” – гр. Габрово за учебна 2016/2017 г.

  • Марияна Иванова Колева

   директор

  • Людмила Димитрова Паскалева

   секретар

  • Бистра Стефанова Георгиева - Димова

   председател

  • Мария Иванова Минковска - Митева

   1 А клас

  • Даниела Атанасова Минкова

   1 Б клас

  • Людмила Методиева Станоева - Шанова

   2 А клас

  • Петя Атанасова Шишманова - Стефанова

   2 Б клас

  • Анелия Минчева Христова

   3 А клас

  • Зоя Гоева Гоева

   4 А клас

  • Ивелина Димитрова Радойска

   4 Б клас

  • Диана Койчева Кръстева

   5 А клас

  • Мария Иванова Трифонова

   5 Б клас

  • Зоя Гоева Гоева

   6 А клас

  • Ивелина Димитрова Радойска
  • Десислава Красимирова Мичева