Училищно настоятелство, Обществен съвет

  • Марияна Иванова Колева

   директор

  • Людмила Димитрова Паскалева

   секретар

  • Мария Иванова Минковска - Митева

   2 A клас

  • Даниела Атанасова Минкова

   2 Б клас

  • Людмила Методиева Станоева - Шанова

   председател
   3 А клас

  • Петя Атанасова Шишманова - Стефанова

   3 Б клас

  • Анелия Минчева Христова

   4 А клас

  • Бистра Стефанова Георгиева - Димова

   5 A клас

  • Ивелина Димитрова Радойска

   5 Б клас

  • Диана Койчева Кръстева

   6 А клас

  • Мария Иванова Трифонова

   6 Б клас

  • Зоя Гоева Гоева

   7 А клас

  Обществен съвет

  • Христо Башев

   ПРЕДСЕДАТЕЛ

  • Галина Пашова

   родител

  • Десислава Ботева

   родител

  • Анелия Димитрова

   ученик

  • Мелиса Салим

   ученик

  • Габриела Йосифова

   Представител на финансиращия орган