ЦОУД

 • ЦОУД

  • Велина Николова
   начална училищна педагогика
  • Невяна Манева
   начална училищна педагогика - II ПКС
  • Даниела МОНЕВА
   български език и литература - V ПКС
  • Петя ГУТОВА
   начална училищна педагогика - II ПКС
  • Пламен ПЕТКОВ
   начална училищна педагогика