COVID-19

 • Заповед
 • Как да предпазим себе си и околните от заболяване
 • ГРАФИК ЗА ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ I - VII клас

  СЪОБЩЕНИЕ

  Уважаеми ученици, учители и родители

   във връзка  с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България за обявяване на извънредно положение и Заповед № РД-01-124/13.03.20 г. на Министъра на здравеопазването и провеждането на онлайн обучение с учениците:

   

  У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:

  Г Р А Ф И К 

  ЗА ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ  I – VII клас

  1 час

  от 08:30 до 09:00 часа

  2 час

  от 09:10 до 09:40 часа

  3 час

  от 09:50 до 10:20 часа

  4 час

  от 10:30 до 11:00 часа

  5 час

  от 11:10 до 11:40 часа

  6 час

  от 11:50 до 12:20 часа

  7 час

  от 12:30 до 13:00 часа

   

  Настоящият график влиза в сила от 23. 03. 2020г.

  От  ръководството

 • Писмо
 • МЗ - МЕРКИ
 • Обръщение на министъра на образованието и науката към родителите

  Уважаеми родители,

  Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България. Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек. Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес. Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва. Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици. Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения. Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност.

  За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:• Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;• Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;• Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;• Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели:• Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им.• Насърчавайте детето да бъде активно.• Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние.• Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ• Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници.• Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.

  Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на детето.

   

 • Уважаеми родители и ученици, за организиране и провеждане на дистанционно обучение и за споделяне на учебни материали на този етап в ОУ „Христо Ботев” ще се използва електронната платформа Google Classroom. Там ще се поставят конкретни задачи – индивидуални или групови от учителите по предмети за да се създаде максимален обхват на учениците.

  Прилагаме указание за използване на платформата.

  Ако имате въпроси се обръщайте към класните ръководители, които ще се свържат с екипа.

  — Ръководството на ОУ "Христо Ботев" - гр. Габрово
 • Кратки насоки за използване на ресурсите на Google Classroom

  1. Създаване на Google акаунт, ако няма такъв (за себе си)

  • Име и фамилия
  • Потребителско име
  • Парола и потвърждение
  • Телефонен номер и имейл за възстановяване
  • Потвърдете телефонният си номер и ще получите sms с 6 цифрен код за потвърждение
  • Приемате поверителност и условия /две тикчета/
  • Създаване на профил
  • Потвърждаване
  • Влизане в профила

  2. Влизането става на следния адрес

  https://classroom.google.com

  • Горе в дясно знак +
  • Учениците трябва да изберат включване в курс.
  • Въвежда се код, изпратен от учителя (за начален етап на образование се използва един код за влизане, а за прогимназиален етап по всеки учебен предмет – отделен код).
 • Уважаеми родители, във връзка с обявеното извънредно положение в страната и на основание Заповед РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването Ви информираме, че учебните занятия се преустановяват до 29.03.2020 г.

  Обучението за посоченият период ще бъде извършвано електронно – дистанционно, за което ще бъдете допълнително информирани в срок до 16.03.2020 г.

  — Ръководството на ОУ "Христо Ботев" - гр. Габрово
 • ЗАПОВЕД