COVID-19

 • Насоки на МОН за обучение в ОЕРС
 • НОРМАТИВНА УРЕДБА
 • Единен информационен канал

 • ИНСТРУКТАЖ

  ЗА ПОВЕДЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ ПРИ ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА
 • МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКОВЕТЕ ОТ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID - 19
  Готови ли сме за учебната година
 • План за действие в условията на епидемия

  ИНФОРМАЦИЯ

  На вниманието на родители и ученици

  Уважаеми родители,  относно текущата ситуация в училище и състоянието на учебния процес Ви информираме за следното:

  За радост сме далеч от обявените от МЗ и МОН прагови стойности с отсъстващи ученици. За това на настоящия етап продължаваме да обучаваме нашите ученици присъствено.

  При промяна в тенденциите на заболеваемост и достигане на цитираните по-горе прагови стойности, трябва да се подготвим да реагираме по най- бързия и адекватен начин. Целта е да запазим  здравето на децата и техните близки. На този етап е трудно да се ангажираме с конкретни срокове.
  Указанията на МОН в тази насока, на този етап, е ако се наложи, първо в ОРЕС да започне обучението на децата в прогимназиален етап от 5 до 7 клас.
  Във връзка с това  е желателно учениците да:
  1. Приведат в състояние на пълна готовност работата си в платформата Teams.
  2. Необходимо е де се направи тестова видеоконферентна връзка на  акаунтите в edu.mon.bg за достъп до приложението Teams.   Надявам се и на подкрепа от Ваша страна.
  3. За да имаме във всеки един момент актуална и достоверна информация, която би подпомогнала процеса на вземане на адекватни решения се обръщам към Вас родителите по най бързия начин да ни предоставяте информация за заболели деца, родители и близки чрез класните ръководители.
  Скъпи родители,
  Трудностите, които ни съпътстват не могат да се безкрайни. Нека да се постараем да запазим спокойствието на учениците  и на близките ни хора  и най- вече здравето!  .
  С пожелания за  много здраве!

  Ежедневно в сайта на училището ще Ви информираме за процента на отсъстващите учители и ученици. Оставаме на Ваше разположение за информация и въпроси.

  Марияна Колева – директор

 • ДЕКЛАРАЦИЯ