График на родителските срещи и други

 • ГРАФИК НА РОДИТЕЛСКИТЕ СРЕЩИ 2020/2021

  Уважаеми родители, във връзка с организацията на учебната 2020/2021 година ще се проведат родителски срещи по следния график:

  –––––––––––––––––-    

  16.03.2021 г.

  Онлайн родителски срещи.

  Отчитане на успехи и успеваемост, организационни въпроси

  –––––––––––––––––-    

  09.01.2021 г. 

  Родителска среща за отчитане на успех и успеваемост на учениците. Организационни въпроси.

  –––––––––––––––––-    

  26.11.2020 г. 

  Родителска среща за отчитане на успех и успеваемост на учениците. Организационни въпроси.

  –––––––––––––––––-    

   

  11.09.2020 г. :

  17:30 часа – 5 „а“ клас

  17:30 часа – 6 „а“ клас

  18:00 часа – 7 „а“ клас и  7 „б“ клас 

  –––––––––––––––––-

  10.09.2020 г.:

  17:00 часа – 2 „а“ клас  и  2„б“ клас

  17:30 часа – 3 „а“ клас и  3„б“ клас

  18:00 часа – 4 „а“ клас и 4 „б“ клас

  –––––––––––––––––-

  08.09.2020 г.

  17:30 часа – 1 „а“ клас и 1 „б“ клас

  –––––––––––––––––-

  Родителските срещи ще се проведат на малка спортна площадка.

  • „А“  паралелки пред входа на начален етап.
  • „Б“ паралелки пред вход на прогимназиален етап..
  • При лошо време „А“ паралелки  в  Актова зала.
  • При лошо време „Б“ паралелки във физкултурен салон /първи етаж/

  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––

  19.01.2021г.

  Родителска среща за отчитане на успех и успеваемост на учениците. Организационни въпроси.

  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––

  16.03.2021г.

  Родителска среща за отчитане на успех и успеваемост на учениците. Организационни въпроси.

 • «
  »
  Mon
  Tue
  Wed
  Thu
  Fri
  Sat
  Sun
  май
  май
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  юли
  юли
  юли
 • Обществен съвет
 • Педагогически съвет