Иновативно училище

Грамота " НЕОФИТ РИЛСКИ "

В навечерието на 24 май, кметът на Габрово Таня Христова и началникът на Регионално управление на образованието Георги Маринов връчиха Грамота „НЕОФИТ РИЛСКИ“ на габровски учители и директори, удостоени от министъра на образованието и науката проф. Сашо Пенов. Това е най-високото отличие, което се присъжда за особени заслуги, дългогодишна, цялостна професионална трудова дейност в системата на предучилищното и училищното образование.
Сред отличените са г-жа Марияна Колева – директор на ОУ „Христо Ботев“ и Стефка Чернокожева – главен учител начален етап-ОУ „Христо Ботев“.

Учител на годината 2023 г.

През учебната 2021/2022 година основно училище „Христо Ботев”- отново бе вписано в списъка на Иновативните училища в България. През следващите 4 години училището ще работи по проект „ С иновации в чуждите езици към бъдещето”. Всяка учебна година иновативните подходи са различни и се включват в учебното съдържание на английски и руски език на различни класове като се запазва приемствеността в новите класове.
Иновативно основно училище „Христо Ботев”- гр.Габрово сподели добри практики по Национална програма на МОН „Иновации в действие”, на която беше домакин. Мобилността за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата се състоя на 13.05. в училището..
В дейностите по мобилност участваха училищата, сключили договори за сътрудничество и обмен на информация. Това бяха Основно училище „Панайот Волов“- гр. Варна, Частно основно училище „Образователни технологии“- гр.София, Средно училище „Христо Ботев“ – гр. Варна, – Ветрино.
Гости на срещата бяха Началника на РУО – г-н Георги Маринов, Старши експерт по чужд език и по майчин език – г-жа Силвана Пенелска,, председателя на Обществения съвет Ели Петрова, общественици, учители, родители.
Основната цел при реализирането на програмата бе да се повиши качеството на образователния процес чрез увеличаване на интерактивността и активното участие на учениците посредством иновативни педагогически методи, както и чрез засилване употребата на дигитални средства и информационни технологии в обучението, повишаване на мотивацията и интереса на учениците към ученето, подобряване на образователните резултати, повишаване на творческата активност на учениците и педагозите.
Гостите имаха възможност да наблюдават иновативен открит урок в 5 клас: прилагане на метода „Обърната класна стая“ в обучението по английски език, както и мултимедийна презентация за прилагане на метода „Обърната класна стая“ в обучението по руски език в 3 клас. Съвместната работа включи поредица от дискусии и обмяна на добри практики между педагогическите специалисти, предложения за развитие и разработване на проекти, богата културна програма.
С МНОГО НАСТРОЕНИЕ ВЪВ ФОРМАЛНИ И НЕФОРМАЛНИ РАЗГОВОРИ УЧИТЕЛИТЕ ОТ ТРИТЕ УЧИЛИЩА ОБМЕНИХА МНЕНИЯ И ИДЕИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНОВАЦИЯ. ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ ПОЛУЧИХА СЕРТИФИКАТИ ЗА УЧАСТИЕ И РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ, СВЪРЗАНИ С ИНОВАЦИЯТА И НП “ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“.
Гостите изразиха възхищението си както от отличната образователна среда в Основно училище „Христо Ботев“,така и от оказаното гостоприемство.
Старши учител английски език Росица Стефанова

02.06.2023 г

Марияна Колева, Стефка Чернокожева, Адриана Ангелова

Powered by moviekillers.com themekiller.com watchanimeonline.co