Начален етап

 • За да видите отделните седмични програми, филтрирайте по класове:
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
  08:00
  Български език и литература
  08:25
  09:00
  Околен свят
  08:25
  09:00
  Английски език
  ИУЧ
  08:25
  09:00
  Български език и литература
  08:25
  09:00
  Български език и литература
  08:25
  09:00
  09:00
  Математика
  09:10
  09:45
  Математика
  09:10
  09:45
  Математика
  09:10
  09:45
  Музика
  09:10
  09:45
  Математика
  УИЧ
  09:10
  09:45
  10:00
  Музика
  10:15
  10:50
  Физическо възпитание и спорт
  10:15
  10:50
  Български език и литература
  10:15
  10:50
  Математика
  10:15
  10:50
  Изобразително изкуство
  10:15
  10:50
  11:00
  Физическо възпитание и спорт
  модул
  11:00
  11:35

  Български език и литература
  11:45
  12:20
  Български език и литература
  11:00
  11:35

  Час на класа
  11:45
  12:20
  Български език и литература
  11:00
  11:35

  Физическо възпитание и спорт
  11:45
  12:20
  Технологии и предприемачество
  11:00
  11:35

  Български език и литература
  11:45
  12:20
  Изобразително изкуство
  11:00
  11:35
  12:00

  Понеделник

  • Български език и литература
   08:25 - 09:00
  • Математика
   09:10 - 09:45
  • Музика
   10:15 - 10:50
  • Физическо възпитание и спорт
   11:00 - 11:35
  • Български език и литература
   11:45 - 12:20

  Вторник

  • Околен свят
   08:25 - 09:00
  • Математика
   09:10 - 09:45
  • Физическо възпитание и спорт
   10:15 - 10:50
  • Български език и литература
   11:00 - 11:35
  • Час на класа
   11:45 - 12:20

  Сряда

  • Английски език
   08:25 - 09:00
  • Математика
   09:10 - 09:45
  • Български език и литература
   10:15 - 10:50
  • Български език и литература
   11:00 - 11:35
  • Физическо възпитание и спорт
   11:45 - 12:20

  Четвъртък

  • Български език и литература
   08:25 - 09:00
  • Музика
   09:10 - 09:45
  • Математика
   10:15 - 10:50
  • Технологии и предприемачество
   11:00 - 11:35
  • Български език и литература
   11:45 - 12:20

  Петък

  • Български език и литература
   08:25 - 09:00
  • Математика
   09:10 - 09:45
  • Изобразително изкуство
   10:15 - 10:50
  • Изобразително изкуство
   11:00 - 11:35
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
  08:00
  Български език и литература
  08:25
  09:00
  Околен свят
  08:25
  09:00
  Български език и литература
  08:25
  09:00
  Английски език
  ИУЧ
  08:25
  09:00
  Музика
  08:25
  09:00
  09:00
  Математика
  09:10
  09:45
  Български език и литература
  09:10
  09:45
  Български език и литература
  09:10
  09:45
  Български език и литература
  09:10
  09:45
  Математика
  ИУЧ
  09:10
  09:45
  10:00
  Български език и литература
  10:15
  10:50
  Математика
  10:15
  10:50
  Математика
  10:15
  10:50
  Математика
  10:15
  10:50
  Български език и литература
  ИУЧ
  10:15
  10:50
  11:00
  Музика
  11:00
  11:35

  Физическо възпитание и спорт
  модул
  11:45
  12:20
  Физическо възпитание и спорт
  11:00
  11:35

  Час на класа
  11:45
  12:20
  Изобразително изкуство
  11:00
  11:35

  Изобразително изкуство
  11:45
  12:20
  Български език и литература
  11:00
  11:35

  Технологии и предприемачество
  11:45
  12:20
  Физическо възпитание и спорт
  11:00
  11:35
  12:00

  Понеделник

  • Български език и литература
   08:25 - 09:00
  • Математика
   09:10 - 09:45
  • Български език и литература
   10:15 - 10:50
  • Музика
   11:00 - 11:35
  • Физическо възпитание и спорт
   11:45 - 12:20

  Вторник

  • Околен свят
   08:25 - 09:00
  • Български език и литература
   09:10 - 09:45
  • Математика
   10:15 - 10:50
  • Физическо възпитание и спорт
   11:00 - 11:35
  • Час на класа
   11:45 - 12:20

  Сряда

  • Български език и литература
   08:25 - 09:00
  • Български език и литература
   09:10 - 09:45
  • Математика
   10:15 - 10:50
  • Изобразително изкуство
   11:00 - 11:35
  • Изобразително изкуство
   11:45 - 12:20

  Четвъртък

  • Английски език
   08:25 - 09:00
  • Български език и литература
   09:10 - 09:45
  • Математика
   10:15 - 10:50
  • Български език и литература
   11:00 - 11:35
  • Технологии и предприемачество
   11:45 - 12:20

  Петък

  • Музика
   08:25 - 09:00
  • Математика
   09:10 - 09:45
  • Български език и литература
   10:15 - 10:50
  • Физическо възпитание и спорт
   11:00 - 11:35
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
  08:00
  Физическо възпитание и спорт
  08:25
  09:00
  Математика
  08:25
  09:00
  Математика
  08:25
  09:00
  Физическо възпитание и спорт
  08:25
  09:00
  Математика
  ЗИП
  08:25
  09:00
  09:00
  Математика
  09:10
  09:45
  Български език и литература
  09:10
  09:45
  Български език и литература
  09:10
  09:45
  Математика
  09:10
  09:45
  Български език и литература
  ЗИП
  09:10
  09:45
  10:00
  Български език и литература
  10:15
  10:50
  Музика
  10:15
  10:50
  Музика
  10:00
  10:50
  Околен свят
  10:15
  10:50
  Български език и литература
  10:15
  10:50
  11:00
  Български език и литература
  11:00
  11:35

  Домашен бит и техника
  11:45
  12:20
  Английски език
  11:00
  11:35

  Час на класа
  11:45
  12:20
  Български език и литература
  11:00
  11:35

  Физическо възпитание и спорт
  модул
  11:45
  12:20
  Български език и литература
  11:00
  11:35

  Английски език
  11:45
  12:20
  Изобразително изкуство
  11:00
  11:35
  12:00

  Понеделник

  • Физическо възпитание и спорт
   08:25 - 09:00
  • Математика
   09:10 - 09:45
  • Български език и литература
   10:15 - 10:50
  • Български език и литература
   11:00 - 11:35
  • Домашен бит и техника
   11:45 - 12:20

  Вторник

  • Математика
   08:25 - 09:00
  • Български език и литература
   09:10 - 09:45
  • Музика
   10:15 - 10:50
  • Английски език
   11:00 - 11:35
  • Час на класа
   11:45 - 12:20

  Сряда

  • Математика
   08:25 - 09:00
  • Български език и литература
   09:10 - 09:45
  • Музика
   10:00 - 10:50
  • Български език и литература
   11:00 - 11:35
  • Физическо възпитание и спорт
   11:45 - 12:20

  Четвъртък

  • Физическо възпитание и спорт
   08:25 - 09:00
  • Математика
   09:10 - 09:45
  • Околен свят
   10:15 - 10:50
  • Български език и литература
   11:00 - 11:35
  • Английски език
   11:45 - 12:20

  Петък

  • Математика
   08:25 - 09:00
  • Български език и литература
   09:10 - 09:45
  • Български език и литература
   10:15 - 10:50
  • Изобразително изкуство
   11:00 - 11:35
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
  08:00
  Физическо възпитание и спорт
  08:25
  09:00
  Математика
  08:25
  09:00
  Математика
  08:25
  09:00
  Физическо възпитание и спорт
  08:25
  09:00
  Математика
  ЗИП
  08:25
  09:00
  09:00
  Математика
  09:10
  09:45
  Български език и литература
  09:10
  09:45
  Български език и литература
  09:10
  09:45
  Математика
  09:10
  09:45
  Български език и литература
  ЗИП
  09:10
  09:45
  10:00
  Български език и литература
  10:15
  10:50
  Музика
  10:15
  10:50
  Музика
  10:00
  10:50
  Околен свят
  10:15
  10:50
  Български език и литература
  10:15
  10:50
  11:00
  Български език и литература
  11:00
  11:35

  Домашен бит и техника
  11:45
  12:20
  Английски език
  11:00
  11:35

  Час на класа
  11:45
  12:20
  Български език и литература
  11:00
  11:35

  Физическо възпитание и спорт
  модул
  11:45
  12:20
  Български език и литература
  11:00
  11:35

  Английски език
  11:45
  12:20
  Изобразително изкуство
  11:00
  11:35
  12:00

  Понеделник

  • Физическо възпитание и спорт
   08:25 - 09:00
  • Математика
   09:10 - 09:45
  • Български език и литература
   10:15 - 10:50
  • Български език и литература
   11:00 - 11:35
  • Домашен бит и техника
   11:45 - 12:20

  Вторник

  • Математика
   08:25 - 09:00
  • Български език и литература
   09:10 - 09:45
  • Музика
   10:15 - 10:50
  • Английски език
   11:00 - 11:35
  • Час на класа
   11:45 - 12:20

  Сряда

  • Математика
   08:25 - 09:00
  • Български език и литература
   09:10 - 09:45
  • Музика
   10:00 - 10:50
  • Български език и литература
   11:00 - 11:35
  • Физическо възпитание и спорт
   11:45 - 12:20

  Четвъртък

  • Физическо възпитание и спорт
   08:25 - 09:00
  • Математика
   09:10 - 09:45
  • Околен свят
   10:15 - 10:50
  • Български език и литература
   11:00 - 11:35
  • Английски език
   11:45 - 12:20

  Петък

  • Математика
   08:25 - 09:00
  • Български език и литература
   09:10 - 09:45
  • Български език и литература
   10:15 - 10:50
  • Изобразително изкуство
   11:00 - 11:35
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
  08:00
  Физическо възпитание и спорт
  модул
  08:25
  09:05

  Английски език
  09:15
  09:55
  Български език и литература
  08:25
  09:05

  Математика
  09:15
  09:55
  Български език и литература
  08:25
  09:05

  Български език и литература
  09:15
  09:55
  Български език и литература
  08:25
  09:05

  Английски език
  09:15
  09:55
  Български език и литература
  ЗИП
  08:25
  09:05

  Математика
  ЗИП
  09:15
  09:55
  09:00
  10:00
  Български език и литература
  10:15
  10:55
  Музика
  10:15
  10:55
  Английски език
  10:15
  10:55
  Физическо възпитание и спорт
  10:15
  10:55
  Български език и литература
  10:15
  10:55
  11:00
  Математика
  11:05
  11:45

  Човекът и природата
  11:55
  12:35

  Домашен бит и техника
  12:45
  13:25
  Човекът и обществото
  11:05
  11:45

  Български език и литература
  11:55
  12:35

  Час на класа
  12:45
  13:25
  Физическо възпитание и спорт
  11:05
  11:45

  Математика
  11:55
  12:35
  Математика
  11:05
  11:45

  Човекът и обществото
  11:55
  12:35
  Изобразително изкуство
  11:05
  11:45

  Изобразително изкуство
  11:55
  12:35
  12:00
  13:00

  Понеделник

  • Физическо възпитание и спорт
   08:25 - 09:05
  • Английски език
   09:15 - 09:55
  • Български език и литература
   10:15 - 10:55
  • Математика
   11:05 - 11:45
  • Човекът и природата
   11:55 - 12:35
  • Домашен бит и техника
   12:45 - 13:25

  Вторник

  • Български език и литература
   08:25 - 09:05
  • Математика
   09:15 - 09:55
  • Музика
   10:15 - 10:55
  • Човекът и обществото
   11:05 - 11:45
  • Български език и литература
   11:55 - 12:35
  • Час на класа
   12:45 - 13:25

  Сряда

  • Български език и литература
   08:25 - 09:05
  • Български език и литература
   09:15 - 09:55
  • Английски език
   10:15 - 10:55
  • Физическо възпитание и спорт
   11:05 - 11:45
  • Математика
   11:55 - 12:35

  Четвъртък

  • Български език и литература
   08:25 - 09:05
  • Английски език
   09:15 - 09:55
  • Физическо възпитание и спорт
   10:15 - 10:55
  • Математика
   11:05 - 11:45
  • Човекът и обществото
   11:55 - 12:35

  Петък

  • Български език и литература
   08:25 - 09:05
  • Математика
   09:15 - 09:55
  • Български език и литература
   10:15 - 10:55
  • Изобразително изкуство
   11:05 - 11:45
  • Изобразително изкуство
   11:55 - 12:35
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
  08:00
  Български език и литература
  08:25
  09:05

  Физическо възпитание и спорт
  09:15
  09:55
  Български език и литература
  08:25
  09:05

  Математика
  09:15
  09:55
  Български език и литература
  08:25
  09:05

  Български език и литература
  09:15
  09:55
  Български език и литература
  08:25
  09:05

  Математика
  09:15
  09:55
  Български език и литература
  ЗИП
  08:25
  09:05

  Математика
  ЗИП
  09:15
  09:55
  09:00
  10:00
  Английски език
  10:15
  10:55
  Домашен бит и техника
  10:15
  10:55
  Физическо възпитание и спорт
  10:15
  10:55
  Английски език
  10:15
  10:55
  Български език и литература
  10:15
  10:55
  11:00
  Математика
  11:05
  11:45

  Човекът и природата
  11:55
  12:35
  Музика
  11:05
  11:45

  Човекът и обществото
  11:55
  12:35

  Час на класа
  12:45
  13:25
  Английски език
  11:05
  11:45

  Математика
  11:55
  12:35
  Човекът и обществото
  11:55
  12:35

  Физическо възпитание и спорт
  модул
  12:45
  13:25
  Изобразително изкуство
  11:55
  12:35

  Изобразително изкуство
  12:45
  13:25
  12:00
  13:00

  Понеделник

  • Български език и литература
   08:25 - 09:05
  • Физическо възпитание и спорт
   09:15 - 09:55
  • Английски език
   10:15 - 10:55
  • Математика
   11:05 - 11:45
  • Човекът и природата
   11:55 - 12:35

  Вторник

  • Български език и литература
   08:25 - 09:05
  • Математика
   09:15 - 09:55
  • Домашен бит и техника
   10:15 - 10:55
  • Музика
   11:05 - 11:45
  • Човекът и обществото
   11:55 - 12:35
  • Час на класа
   12:45 - 13:25

  Сряда

  • Български език и литература
   08:25 - 09:05
  • Български език и литература
   09:15 - 09:55
  • Физическо възпитание и спорт
   10:15 - 10:55
  • Английски език
   11:05 - 11:45
  • Математика
   11:55 - 12:35

  Четвъртък

  • Български език и литература
   08:25 - 09:05
  • Математика
   09:15 - 09:55
  • Английски език
   10:15 - 10:55
  • Човекът и обществото
   11:55 - 12:35
  • Физическо възпитание и спорт
   12:45 - 13:25

  Петък

  • Български език и литература
   08:25 - 09:05
  • Математика
   09:15 - 09:55
  • Български език и литература
   10:15 - 10:55
  • Изобразително изкуство
   11:55 - 12:35
  • Изобразително изкуство
   12:45 - 13:25
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
  08:00
  Човекът и природата
  08:25
  09:05

  Български език и литература
  09:15
  09:55
  Човекът и обществото
  08:25
  09:05

  Български език и литература
  09:15
  09:55
  Човекът и природата
  08:25
  09:05

  Български език и литература
  09:15
  09:55
  Български език и литература
  08:25
  09:05

  Математика
  09:15
  09:55
  Математика
  08:25
  09:05

  Български език и литература
  ЗИП
  09:15
  09:55
  09:00
  10:00
  Математика
  10:15
  10:55
  Български език и литература
  10:15
  10:55
  Математика
  10:15
  10:55
  Домашен бит и техника
  10:15
  10:55
  Математика
  ЗИП
  10:15
  10:55
  11:00
  Физическо възпитание и спорт
  11:05
  11:45

  Български език и литература
  11:55
  12:35
  Изобразително изкуство
  11:05
  11:45

  Английски език
  11:55
  12:35

  Час на класа
  12:45
  13:25
  Български език и литература
  11:05
  11:45

  Музика
  11:55
  12:35

  Физическо възпитание и спорт
  модул
  12:45
  13:25
  Английски език
  11:05
  11:45

  Физическо възпитание и спорт
  11:55
  12:35

  Здравно образование
  СИП
  12:45
  13:25
  Музика
  11:05
  11:45

  Английски език
  11:55
  12:35
  12:00
  13:00

  Понеделник

  • Човекът и природата
   08:25 - 09:05
  • Български език и литература
   09:15 - 09:55
  • Математика
   10:15 - 10:55
  • Физическо възпитание и спорт
   11:05 - 11:45
  • Български език и литература
   11:55 - 12:35

  Вторник

  • Човекът и обществото
   08:25 - 09:05
  • Български език и литература
   09:15 - 09:55
  • Български език и литература
   10:15 - 10:55
  • Изобразително изкуство
   11:05 - 11:45
  • Английски език
   11:55 - 12:35
  • Час на класа
   12:45 - 13:25

  Сряда

  • Човекът и природата
   08:25 - 09:05
  • Български език и литература
   09:15 - 09:55
  • Математика
   10:15 - 10:55
  • Български език и литература
   11:05 - 11:45
  • Музика
   11:55 - 12:35
  • Физическо възпитание и спорт
   12:45 - 13:25

  Четвъртък

  • Български език и литература
   08:25 - 09:05
  • Математика
   09:15 - 09:55
  • Домашен бит и техника
   10:15 - 10:55
  • Английски език
   11:05 - 11:45
  • Физическо възпитание и спорт
   11:55 - 12:35
  • Здравно образование
   12:45 - 13:25

  Петък

  • Математика
   08:25 - 09:05
  • Български език и литература
   09:15 - 09:55
  • Математика
   10:15 - 10:55
  • Музика
   11:05 - 11:45
  • Английски език
   11:55 - 12:35
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
  08:00
  Български език и литература
  08:25
  09:05

  Математика
  09:15
  09:55
  Човекът и обществото
  08:25
  09:05

  Математика
  09:15
  09:55
  Човекът и природата
  08:25
  09:05

  Математика
  09:15
  09:55
  Физическо възпитание и спорт
  модул
  08:25
  09:05

  Български език и литература
  09:15
  09:55
  Български език и литература
  ЗИП
  08:25
  09:05

  Английски език
  09:15
  09:55
  09:00
  10:00
  Физическо възпитание и спорт
  10:15
  10:55
  Английски език
  10:15
  10:55
  Български език и литература
  10:15
  10:55
  Български език и литература
  10:15
  10:55
  Музика
  10:15
  10:55
  11:00
  Български език и литература
  11:05
  11:45

  Човекът и природата
  11:55
  12:35
  Изобразително изкуство
  11:05
  11:45

  Български език и литература
  11:55
  12:35

  Час на класа
  12:45
  13:25
  Музика
  11:05
  11:45

  Български език и литература
  11:55
  12:35

  Български език и литература
  СИП
  12:45
  13:25
  Математика
  11:05
  11:45

  Домашен бит и техника
  11:55
  12:35

  Английски език
  12:45
  13:25
  Математика
  ЗИП
  11:05
  11:45

  Физическо възпитание и спорт
  11:55
  12:35
  12:00
  13:00

  Понеделник

  • Български език и литература
   08:25 - 09:05
  • Математика
   09:15 - 09:55
  • Физическо възпитание и спорт
   10:15 - 10:55
  • Български език и литература
   11:05 - 11:45
  • Човекът и природата
   11:55 - 12:35

  Вторник

  • Човекът и обществото
   08:25 - 09:05
  • Математика
   09:15 - 09:55
  • Английски език
   10:15 - 10:55
  • Изобразително изкуство
   11:05 - 11:45
  • Български език и литература
   11:55 - 12:35
  • Час на класа
   12:45 - 13:25

  Сряда

  • Човекът и природата
   08:25 - 09:05
  • Математика
   09:15 - 09:55
  • Български език и литература
   10:15 - 10:55
  • Музика
   11:05 - 11:45
  • Български език и литература
   11:55 - 12:35
  • Български език и литература
   12:45 - 13:25

  Четвъртък

  • Физическо възпитание и спорт
   08:25 - 09:05
  • Български език и литература
   09:15 - 09:55
  • Български език и литература
   10:15 - 10:55
  • Математика
   11:05 - 11:45
  • Домашен бит и техника
   11:55 - 12:35
  • Английски език
   12:45 - 13:25

  Петък

  • Български език и литература
   08:25 - 09:05
  • Английски език
   09:15 - 09:55
  • Музика
   10:15 - 10:55
  • Математика
   11:05 - 11:45
  • Физическо възпитание и спорт
   11:55 - 12:35
  No events available!
 • I-II КЛАС

  ПЪРВИ ЧАС   08:30-09:05
  ВТОРИ ЧАС   09:15-09:50
  ТРЕТИ ЧАС   10:20-10:55
  ЧЕТВЪРТИ ЧАС   11:05-11:40
  ПЕТИ ЧАС   11:50-12:25
  ШЕСТИ ЧАС   12:35-13:10

 • III-IV КЛАС

  ПЪРВИ ЧАС   08:30-09:10
  ВТОРИ ЧАС   09:20-10:00
  ТРЕТИ ЧАС   10:20-11:00
  ЧЕТВЪРТИ ЧАС   11:10-11:50
  ПЕТИ ЧАС   12:00-12:40
  ШЕСТИ ЧАС   12:50-13:30

Powered by moviekillers.com themekiller.com watchanimeonline.co