Преподаватели

От учителите се изисква повишаване на квалификацията им и прилагане на разнообразни методи
на работа за повишаване резултативността в обучението на подрастващите.

НАЧАЛЕН ЕТАП

ВИЖТЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

ВИЖТЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ

ЦОУД

ВИЖТЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ

РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ

СТЕЛА ЯНЧЕВА

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК

ЕМИЛ ПЕТКОВ

Powered by moviekillers.com themekiller.com watchanimeonline.co