Прием

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ – ГАБРОВО ОБЯВЯВА 9 (ДЕВЕТ) СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ПЛАН – ПРИЕМ ПЪРВИ КЛАС СЛЕД ТРЕТО КЛАСИРАНЕ

 

НАЧАЛНА ДАТА ЗА ЗАПИСВАНЕ: 29.06.2022 Г. – 09:00 ЧАСА.

КРАЙНА ДАТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ –  30.06.2022 Г. – 17:00 ЧАСА.

ОТ РЪКОВОДСТВОТО

 • Прием на ученици в VIII клас
 • Прием на ученици в 1 клас
 • НВО 4 клас / НВО 7 клас

 • Дати НВО
 • Образци на документи за полагане на НВО
 • Заявление за НВО чужд език
 • Образци на документи
 • ПРИЕМ 2021/2022 учебна година

 • Училището предлага за първокласниците:
  • Училището предлага за първокласниците: Балансирана учебна програма по съвременните държавни образователни изисквания;
  • Акцент върху индивидуалните способности и прецизно отношение върху създаване на мотивирани и самостоятелни ученици;
  • Целодневно обучение;
  • Организиран отдих, туризъм и спорт;
  • Занимания по интереси;
  • Обучение по учебен план със задължително изучаване на чужд език от втори клас и ранно чуждоезиково обучение за първи клас с избираем учебен час – английски език
 • Училището осигурява:
  • целодневно обучение/за I и ІІ клас/
  • столово хранене
  • медицинска помощ
  • педагогически съветник
  • логопед
  • ресурсен учител
  • богата библиотека
  • охрана
  • извънкласни дейности
  • училищен автобус
 • СПИСЪК на необходими пособия за 1 клас

 • ПРИЕМ ПЕТИ КЛАС

  В ОУ „Христо Ботев“ учениците получават много добра общообразователна подготовка по всички учебни дисциплини и добро възпитание, което ги прави конкурентноспособни.

  Избираем учебен часбългарски език, математика, английски език. Свободноизбираема подготовкаранно чуждоезиково обучение в интерактивна среда,  въвеждане на втори чужд език – руски  от трети до седми клас.

  За повече информация или въпроси сме на Ваше разположение.

  ПИШЕТЕ НИ

Powered by moviekillers.com themekiller.com watchanimeonline.co