Прогимназиален етап

 • V-VII КЛАС

  В ОУ „Христо Ботев“ учениците получават много добра общообразователна подготовка по всички учебни дисциплини и добро възпитание, което ги прави конкурентноспособни при прием в ПМГ, ЕГ, ПГ, СОУ.
 • ОУ „Христо Ботев” е с традиции в преподаването на английски език. Програмата за учениците от V до VIII клас е насочена към развиване и усъвършенстване на вече придобитите езикови умения за слушане, четене, писане и говорене. Целта  е обучаемите да подобрят езиковата си компетентност, като дискутират теми, близки до тяхното ежедневие (приятели, филми, ваканции, музика, кино). Учениците да придобиват допълнителни знания за света около тях  (в областта на историята, културата, науката) паралелно с овладяването на езиковите структури.

  • От зората на човечеството математиката е приета за „царица на науките”. Чрез задължителната и задължителноизбираема подготовка по математика учениците придобиват и разширяват знания, умения, способности. Формира се положителна мотивация за нейното изучаване, за участие в математически състезания и олимпиади.

  • Историята съчетава в себе си опитността по света и разума на вековете. Поучавайки се от думите на Паисий Хилендарски, че сме наследници на една богата култура, учениците с любов изучават своята история. Интересът към тази наука се провокира още в начален етап на обучение. За по-плавното преминаване към изучаването й като самостоятелен предмет се провеждат уроци по приемственост. В тях с интересни презентации се включват по-големите ученици.

  В края на учебната година ученици от VI и VII клас пред публика представят презентации по теми от историята, които са привлекли вниманието през учебната година.

  В училище всяка историческа дата се отбелязва по своеобразен начин. Децата от всеки клас наминират самостоятелно интересни материали и ги представят пред учениците си.

  За празника на училището вече е традиция да се провежда разговор на теми свързани с живота, творчеството и бойния път на четата на Ботев.

  Завършилите ученици се реализират в различни области на съвременния живот, отдават сили в служба на България и не забравят училището, дало им тласък към науката и възпитало ги в труд и всеотдайност

 • В час по ТЕХНОЛОГИИ и ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО