Проекти

 • Работа по проекти
 • "С Новым годом и с Рождеством!"

  В часовете по руски език по  време на дистанционното обучение учениците от Пети „А“ клас работиха по проект „С Новым годом и с Рождеством!“ и изработиха презентации по подтеми „Произход на празника Нова година в Русия“ , „Новогодишно меню“ и „Празнуване на Старата Нова година“.

  Учениците от Шести „А“ клас направиха проучване и изработиха презентации за здравословния начин на живот.
  А четвъртокласниците изработиха новогодишни картички.
 • ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ"
 • КАМПАНИЯ „ ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА“
 • НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „ ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА“

  Проект ПУДООС
 • „Да опазваш природата и здравето на децата – това е родолюбие!”
  Иновативно училище
 • „Да опазваш природата и здравето на децата – това е родолюбие!”

  „За чиста околна среда – 2018 година”

  Проект "Ранно чуждоезиково обучение чрез прилагане на иновативни подходи

  Проектът стартира през 2016/2017г. Всяка учебна година се включват различни иновативни подходи в обучението по английски език, като се запазва приемствеността.

 • РАБОТА ПО ПРОЕКТИ

  Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане целодневна организация на учебния процес”

  "Ранно чуждоезиково обучение чрез прилагане на иновативни подходи"

  "Образование за утрешния ден"

  "Училищен плод и училищно мляко"

  "Да опазиш природата и здравето на децата - това е родолюбие"

  "Образование за утрешния ден"

  "Подкрепа към успех"

  "Занимания по интереси"