Училищно настоятелство, Обществен съвет

  • Марияна Иванова Колева

   директор

  • Даниела Николаева Колева

   протоколчик

  • Людмила Методиева Станоева-Шанова

   председател на УН

  • Християна Веселинова Николова

   1 А клас

  • Радка Минкова Гаджонова

   председател
   1 Б клас

  • Севдалина Стоянова Белева

   2 А клас

  • Миглена Людмилова Любенова

   2 Б клас

  • Десислава Георгиева Антова

   3 A клас

  • Галя Колева Колева

   3 Б клас

  • Мария ИвановаМинковска-Митева

   4 А клас

  • Силвия Красимирова Димитрова

   4 Б клас

  • Десислава Гатева Колева

   5 А клас

  • Антоанета АнгеловаСтанчева

   6 А клас

  • Бистра Димова

   7 А клас

  • Ивелина Димитрова Радойска

   7 Б клас

  Обществен съвет

  • Елица Петкова Драгнева

   ПРЕДСЕДАТЕЛ
   родител

  • Първолета Петрова Драгнева

   член
   родител

  • Милкана Тотева Фучеджиева

   член
   родител

  • Маргарита Дечева

   Представител на финансиращ орган Община Габрово