ЦОУД

 • ЦОУД

  • Татяна СТОЯНОВА
   начална училищна педагогика - II ПКС
  • Даниела МОНЕВА
   български език и литература - IV ПКС
  • Даниела ВЕЛЧЕВА
   начална училищна педагогика
  • Пламен ПЕТКОВ
   начална училищна педагогика
  • Румяна НЕНОВА
   начална училищна педагогика - II ПКС