Структура

  • Директор

   Марияна КОЛЕВА

   Първо ПКС по организация и управление на ФВС

  • Завеждащ административна дейност

   Десислава Вълчева-Ботева

  • Счетоводител

   Надежда ПЕТРОВА-ЦОНЕВА

  • Домакин

   Галина ЧЕРКЕЗОВА

  • Медицински специалист

   Иглена КОСТАДИНОВА

 • ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ КОЛЕКТИВ